تاییدیه ها و افتخارات…

مدارک، تاییدیه و افتخارات سانال آذر تبریز

 

شرکت سانال آذر تبریز با پیروی از اصول تولید و رعایت کردن استانداردهای مورد نیاز اقدام به تولید محصول با کیفیت می کند.

پروانه بهره برداری سانال آذر

_
پروانه بهره برداری

نمایشگاه BAIEX 2020

_
تندیس سانال آذر

ce گواهی نامه

_
ce گواهی نامه

گواهی ثبت پایتخت

_
گواهی ثبت پایتخت

پروانه کاربرد علامت استاندارد

_
پروانه بهره برادری

لوح تقدیر نمایشگاه سنندج

_
لوح تقدیر نمایشگاه سنندج